Košarka

Mirovanje nekdaj uspešne sekcije

(Iz zbornika Naših 30 let; Poljane 2001)

Začetki košarkarske sekcije segajo v začetek devetdesetih let. Takrat je bila to ena najbolj aktivnih in tudi najbolj uspešnih sekcij v okviru ŠD Poljane. Vendar njeni začetki niso bili lahki. Kljub temu, da se je pouk v OŠ Poljane odvijal že nekaj let pa je bilo igrišče pred šolo navadna asfaltirana ploščad. Na njem ni bilo ne košev, ne golov, ni bilo nobenih oznak, tako da je bilo povsem neuporabno za kakršnokoli resnejšo športno dejavnost. V ŠD smo zato podali iniciativo za postavitev košev, golov, ter za označitev črt za košarkarsko igrišče. S prostovoljnim delom članov ŠD ter s pomočjo prispevkov in dela nekaterih posameznikov in organizacij iz Poljan smo tako uredili košarkarsko igrišče, ki je, na žalost, še vedno edino pravo športno igrišče v Poljanah.

V letu 1992 je košarkarska sekcija ŠD Poljane začela z organizacijo košarkarskih turnirjev in turnirjev trojk. Poleg tega da smo vsako leto organizirali vsaj en turnir, smo poleg tega tudi uspešno nastopali na raznih turnirjih na območju Poljanske in Selške doline, saj smo se skoraj z vsakega vrnili s pokalom. Za uspešno delovanje košarkarske sekcije v tistem času ima poleg igralcev veliko zaslug tudi prvi sponzor sekcije Slikopleskarstvo Hren iz Predmosta, ki nam je poleg finančne podpore pri prijavninah in organizaciji turnirjev zagotovil tudi tekmovalne drese.

Po letu 1997 je večina igralcev ekipe, ki se je v letih 1992–1997 redno udeleževala različnih turnirjev in skrbela za organizacijo te sekcije, prenehala nastopati na turnirjih. To je hkrati pomenilo mrk (upam da začasni) košarkarskih prireditev na igrišču pred OŠ Poljane. To je velika škoda, saj so bili košarkarski turnirji vedno dobro organizirani in so privabili veliko število tekmovalnih ekip (običajno okrog 10), poleg njih pa tudi precej gledalcev in navijačev. V okviru ŠD Poljane sekcija še vedno deluje, saj se je pojavila nova ekipa mlajših igralcev, ki se redno udeležuje turnirjev na območju Poljanske doline, vendar pa člani te ekipe organizacijsko še niso pokazali tiste iniciative, ki so jo imeli njihovi predhodniki.

Ob okrogli obletnici delovanja ŠD Poljane si v društvu želimo, da bi se delo košarkarske sekcije uspešno nadaljevalo in da bi spet dosegla tisto raven, ki jo je že imela v prvih letih delovanja.

Jože Debeljak