Občni zbor 2015

Vse člane ŠD Poljane obveščamo, da bo redni letni občni zbor društva v petek 27. februarja 2015 ob 20.00 v veliki dvorani Kulturnega doma v Poljanah.

Dnevni red:
Pozdravni nagovor predsednika
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika
2. Poročila predsednika, blagajnika ter vodij sekcij

3. Poročilo Nadzornega odbora
4. Poročilo Verifikacijske komisije
5. Razprava na poročila in sprejem poročil
6. Razrešitev dosedanjih organov društva ( UO,NO, DS)
7. Volitve novih organov društva ( UO,NO, DS)
8. Program dela v letu 2015
9. Razno
Po uradnem delu sledi zaključek s pogostitvijo za vse udeležene.

Vabljeni!

Predsednik ŠD Poljane, Janez Čadež