Občni zbor 2015

Vse člane ŠD Poljane obveščamo, da bo redni letni občni zbor društva v petek 27. februarja 2015 ob 20.00 v veliki dvorani Kulturnega doma v Poljanah.

Dnevni red:
Pozdravni nagovor predsednika
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika
2. Poročila predsednika, blagajnika ter vodij sekcij

Beri naprej